Haberler

  • Yazı Büyüklüğü A(-) A(+)
  • Paylaş

Sağlık'ta 2010 Almanağı

2010’da en çok konuşulan konu Tam Gün Yasası’nın yargı süreci oldu. Anayasa Mahkemesi, CHP tarafından yapılan iptal davasını Temmuz ayında karara bağlayarak, bazı maddeleri iptal etti. Aralık'ta açıklanan gerekçeli karar hekimleri daha çok şaşırttı.

Klinik şef ve şef yardımcılığı sınavına itirazlar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne karşı açılan iptal davaları, TUS sonuçlarının iptal edilmesi, hekime yönelik şiddetin artması, özel muayenehanelere getirilen yeni standartlar derken, 2010’da en çok konuşulan konu Tam Gün Yasası’nın yargı süreci oldu. Anayasa Mahkemesi, temmuz ayında CHP tarafından yapılan iptal davasını karara bağlayarak, bazı maddeleri iptal etti ve yürütmesini durdurdu. Tüm hekimler ve meslek örgütleri tarafından merakla beklenen gerekçeli karar aralık ayında kamuoyuna açıklandı. Gerekçeli kararın ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı ise oluşan boşluğu kapatmak için acele olarak iki maddelik bir yasa teklifi hazırladı. Bakanlık, “Yeni Tam Gün Yasası” olarak adlandırılan düzenleme ile sadece profesörlere mesai saatleri dışında SGK ile sözleşmesi olmayan özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme imkânı tanıdı. Hazırlanan yeni düzenlemeden memnun olmayan hekim meslek örgütleri, buna karşı da seslerini yükseltti.

2010 yılına Tam Gün Yasası için verilen kısmi iptal kararı, özel muayenehanelere getirilen standartlar ve aile hekimliği uygulaması damgasını vurdu

Bir yıl daha Sağlık Bakanlığının yaptığı birtakım yasal düzenlemeler ve bunlara karşı açılan iptal davaları ile geçti. Bu yılın en önemli sağlık olayı, Tam Gün Yasası hakkında verilen kısmi iptal kararı oldu.

2010 yılında hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının gözü, Anayasa Mahkemesinin Tam Gün Yasası hakkında vereceği karardaydı. Mahkeme, Temmuz ayında yasayı kısmen iptal edince Sağlık Bakanlığı karşı atağa geçerek, hekimlerin özel muayenehanelerini 30 Temmuz’a kadar kapatmalarını istedi. Fakat yargı Bakanlığın bu isteğine de geçit vermedi ve Danıştay, Bakanlığın bu yaptırımı içeren basın açıklamasının yürütmesini durdurdu. Kamuda ve üniversitede çalışan hekimlerin muayenehanelerini kapatmakta kararlı olduğunu her fırsatta dile getiren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bununla ilgili yeni yasal düzenlemeler için düğmeye bastı. Bakanlık tarafından aralık ayında hazırlanan yasa teklifinde, sadece profesörlere mesai saatlerinden sonra SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşlarında çalışma olanağı tanındı.

Sağlık Bakanlığının özel muayenehanelere açtığı savaş, ağustos ayında çıkarılan bir yönetmelik değişikliğiyle iyice gözler önüne serildi. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile muayenehane kapıları, asansör genişliği ve merdivenlerin basamak yüksekliğine kadar birçok standart tanımlanarak, halen hizmet veren muayenehanelerin bu değişikliklere uymaları gerektiği, uymayanların faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi. Hekimlerin itirazıyla karşılaşan bu düzenlemeye karşı meslek örgütleri iptal davaları açtı.

2010 yılında sağlık gündeminin bir diğer önemli maddesi de tüm Türkiye’nin aile hekimliği uygulamasına geçmesi oldu. İstanbul’da sancılı başlayan aile hekimliği uygulamasında, bazı bölgelerde aile hekimi açığı yaşandı.

İşte 2010 yılının öne çıkan sağlık haberleri:

OCAK

Atama ve Nakil Yönetmeliği yine davalık

TTB, Atama ve Nakil Yönetmeliği’ni Danıştaya götürdü. İptali istenen hükümler arasında; yeniden atamalarda (C) ve (D) hizmet grubundan başlanması, stratejik personel kapsamında yapılacak atamaların keyfiyete işaret etmesi, eş durumu nedeniyle atanma talebinin kısıtlanması, il müdürlüğü ya da başhekimlik yapanlara atamalarda ayrıcalık tanınması gibi uygulamalar var.

En çok şikâyet doktor ve hemşireden

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’na son üç yıl içinde yapılan başvurularda ilk sırayı sağlık ve hasta haklarıyla ilgili şikâyetler aldı. Şikâyete konu olan durumların başında, en çok doktor ve hemşirelerin hastalara gerektiği kadar özenli davranmaması, yanlış tedavi sonucunda gerçekleşen olumsuz vakalar yer aldı.

Ebelik ve eczacılık eğitimine yeni düzenleme

YÖK, eczacılık ve ebelik eğitimine ilişkin bazı yeni düzenlemeler yaptı. Eczacılık resmi eğitim belgesi alınabilmesi için, “tam gün üzerinden 4 yıllık pratik ve teorik eğitim ile bir eczanede veya bir hastanede bir eczacı denetiminde asgari 6 ay zorunlu staj yapmak” gerekiyor.

SGK ceza yağdırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun hastane, eczane ve optik firmalarında yaptığı incelemeler sonunda birçok kuruluşa ceza kesildi. Şu ana kadar incelenen 192 hastaneden 6’sının sözleşmesinin iptali istendi. Tek tek masaya oturmaya hazırlanan eczacılara dönük denetimlerde ise 10 kişiden 3’ünün sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Bin 41 eczaneden 231’ine idari para cezası verildi. Altmış dokuzunun anlaşmasının fesh edilmesi kuruma bildirildi. 210 optik iş yerine dönük incelemeden ise sadece 74’ü temiz çıktı.

ŞUBAT

Tam Gün’e mahkeme yolu

TTB, Tam Gün Yasası’nın Anayasa’ya aykırı maddelerini gerekçeleriyle birlikte değerlendirdi ve CHP’ye iletti. Hekim maaşlarının esnek bir ödeme sistemine tabi tutulmasıyla güvenceli çalışma statüsünün ortadan kaldırıldığını öne süren TTB, döner sermayeden alınan paranın maaş niteliği taşıyacağına dikkat çekti. Uygulamanın hekimler arasında farklılık yaratacağı ve çalışma sürelerinin uzatılacağı iddia edildi.

 

Özel sağlık kuruluşlarının “sinir katsayısı” artıyor

Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda atağa kalkan özel sağlık kuruluşları, Hükümetin son yıllardaki uygulamalarından dolayı zor günler geçiriyor. Hızla değişen sağlık politikalarının arkasında zincir hastanelerin, özel grupların ve dış sermaye ile bağlantılı hastanelerin yaptığı lobi faaliyetlerinin olduğu iddia ediliyor.

 

Bakanlıkla TEB arasında İTS savaşı

Türk Eczacıları Birliği (TEB), üyelerinden, ürünlerin İlaç Takip Sistemi (İTS)’ne kaydına olanak sağlayan, üzerinde sadece karekod bulunan ilaçların depolara iade edilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı ise İTS ile ilgili tüm mevzuatın yürürlükte olduğunu, sistemin planlanan şekilde işletildiğini bildirdi.

 

Tıp merkezleri tasfiye oluyor

Muayene katılım payının arttırılması, fark ücretlerinin düşürülmesi, global bütçe gibi nedenlerle zor bir sürece giren tıp ve dal merkezleri ruhsatlarını satmaya başladı. Merkezler, Doğu ve Güneydoğu illerinde varlık göstermeye çalışıyor

 

Hastane puanlaması yap-boza döndü

SGK, özel ve vakıf üniversite hastanelerinin ilave ücretlerini belirlemek amacıyla yaptığı ikinci puanlandırma işleminde, branş anlaşmalı 20 hastaneyi kapsam dışı bıraktı. İlk listede yer almayan 33 hastaneye de ilk kez puan verdi. Dal hastanelerinin puan aralığının yükseltildiğine dikkat çekildi.

 

Şeflik başvuruları için süre çok kısa

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığının klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadroları ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapması üzerine, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne bir yazı gönderdi. Yazıda, yapılacak sınav sonrasında kadroların boş kalmaması için sınav tarihinin ÜDS sonuçları başvuruya yetişecek biçimde ileri bir tarihe atılmasını istedi.

 

Diş hekimliğinin uzmanlık alanlarına Danıştay engeli

Diş hekimliği uzmanlık ana dalı sayısını altıya yükselten Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin Ek: 2 Çizelgesi’nin yürütmesi durduruldu. Danıştay, uzmanlık alanı sayısının artırılmasında hangi kriterlerin esas alındığının bilimsel olarak ortaya koyulmadığına karar verdi.

MART

Uzman hekimlerin başkenti İstanbul

Uzman hekimlerin en yoğun olduğu yer İstanbul; ildeki hekimlerin yüzde 60’ını uzman, yüzde 22’sini asistan ve yüzde 18’ini de pratisyen hekimler oluşturuyor. Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlerde ağırlığı pratisyen hekimler oluşturuyor. Tüm sektörler göz önünde tutulduğunda 2008 itibariyle toplam hekim sayısı 113 bin 151 olarak kaydedildi. 57 bine yakın uzman hekimin yaklaşık 26 bini Sağlık Bakanlığında, 11 bini üniversite hastanelerinde ve ortalama 19 bini de özel sağlık sektöründe görev yapıyor.

“Türkiye’de ilaç pazarı 11 milyar dolar civarında”

Türk Eczacılar Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, “Türkiye’de ilaç pazarı 11 milyar dolar civarında. Dünyada her yıl yüzde 5-6 büyüyen bu pazar, Türkiye’de yüzde 15’in üzerinde büyüyor” dedi.

Uzman doktor aranıyor

Sağlık sektörü son iki yılın en yüksek iş ilanı sayısına mart ayında ulaştı; şubat-mart döneminde ilan sayıları yüzde 37 arttı. Kariyer.net veri tabanında son bir yılda yayınlanan sağlık ilanlarına göre en çok aranan pozisyonun uzman doktor olduğu belirtildi.


Kamu Hastane Birlikleri Komisyondan geçti

Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Tasarı ile hastaneler birlik haline getirilecek, puanlama sistemiyle beş ayrı sınıfa ayrılacak ve yönetim yapıları tamamen değiştirilecek. Pilot uygulama ilk olarak Muğla Devlet Hastanesinde hayata geçirilecek

En fazla yolsuzluk sağlık sektöründe!

Sağlık sektöründe suçlar, daha çok “usulsüz olarak sağlık karnesi ve reçete kullanmak, usulsüz medikal malzeme kullanımı ve bu sektörde yapılan mal ve hizmet alımlarındaki usulsüzlükler” olarak işleniyor.

Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği’ne itirazlar sürüyor

Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği’nde reprodüktif endokrinoloji ve infertilitenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının yan dalı sayılmamasını eleştiren Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği, Yönetmeliği hazırlayan kurulda kadın hastalıkları ve doğum uzmanına yer verilmediğini belirtti. YÖK’ün bile söz konusu branşı yan dal kabul ettiğini anımsatan Dernek, Uzmanlık Yönetmeliği’nin iptalini istedi.

NİSAN

Sağlık harcamalarında büyük pay ilaca gitti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2010 Ocak ayı ile ilgili mali sağlık istatistiklerini açıkladı. Ocak ayına ait toplam sağlık harcaması 2.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Harcamalardan aslan payını yüzde 44 ile ilaç giderleri aldı.

Tam Gün Yasası’nın iptali gündemde

Tam Gün Yasası’nın Anayasa Mahkemesine götürülen maddeleri açıklandı. Hukuka aykırı olduğu iddiasıyla CHP’nin geçtiğimiz günlerde Mahkemeye taşıdığı Yasa’nın çoğu maddesinin iptali isteniyor. Yasa’nın üniversite öğretim üyelerinin çalışma esaslarını düzenleyen maddesi, geçici görevlendirme, ek ödeme oran ve usulleri, hekimlerin sadece bir sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmesi yönündeki düzenleme, zorunlu mesleki sigorta primlerinin yarısının hekim tarafından karşılanacak olması, radyoloji, radyom ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseselerindeki çalışma saatleri ile askeri hekimler için getirilen tazminat oranlarının iptali talep ediliyor.

Diş hekimliğinde fakülte artış hızı ikiye katlandı

Yıllara göre açılan özel ve resmi diş hekimliği fakültelerinin artışını inceleyenTürk Diş Hekimleri Birliği, 2000 yılından sonra açılan diş hekimliği fakültesi sayısının önceki 10 yıllık dönemi neredeyse ikiye katladığını gözler önüne serdi.

Diş tedavisinde özele sevkte “sayılı gün şartı” aranmayacak

SGK’nın serbest diş hekimlerine sevki düzenleyen ve sevklerde “60, 90 ve 180 gün” ile “sağlık kurulu kararı” koşulu getiren kararının iptali üzerine Kurum yeni düzenleme yaptı. Buna göre, özel sağlık kuruluşlarında diş tedavilerinin yapılabilmesi için; Bakanlığa bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde tedavinin sağlanamaması ve hastanın sevk edilmesi gerekiyor. Diş Tedavileri Sevk Formu’nu işaret eden Kurum, özelde yapılacak tedavilerde TDB’nin fiyat tarifesini geçerli kıldı.

MAYIS

Günde iki kez doktora gidenin evine müfettiş

Türkiye’de sosyal güvenlik ve sağlık sektörünü suistimal edenlere yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Bakan Ömer Dinçer’in talimatıyla yılbaşından bu yana günde iki kez doktora gittiği belirlenen 2 bin 600 vatandaşın evine müfettiş gönderildi.

Vakıf üniversiteleri yüzde 70 fark alabilecek

SGK, vakıf üniversite hastanelerinin alabileceği fark ücretini yüzde 70 olarak açıkladı. Danıştayın puanlandırma yönergesini iptal etmesinin ardından tekrar fark oranı belirleyen SGK, yüzde 70 fark ücreti alabilecek üniversite hastanelerinin listesini yayınladı.

Beklenen oldu, TUS sonuçları iptal

Medimagazin’in, son yapılan TUS’ta B kitapçığından sınava girenlerin beklentilerinin altında puan aldığını duyurmasının ardından, ÖSYM TUS sonuçlarını iptal etti.17-18 Nisan 2010 tarihlerinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS-İlkbahar Dönemi) sonuçları iptal edildi.

Tam Gün’e borç kıskacı

Üniversite hastanelerinin 2009 yılından 2010 yılına devreden toplam borçları ortalama 1 milyar 98 milyon lira olarak gerçekleşti. Tablonun aynen devam etmesi durumunda, Tam Gün Yasası’nın hayata geçeceği 2011 yılında üniversiteler uygulamayı 1 buçuk milyar lira borç yüküyle karşılayacak.

Diş hekimleri daha az kazanacak

Sağlık Bakanlığının ağız ve diş sağlığı merkezlerini birinci basamağa kaydırma planı, hekimleri, performansa bağlı ek ödeme oranlarının düşeceği kaygısıyla memnun etmedi. Ağız ve diş sağlığına yönelik koruyucu hizmetlerin artacağını ve ağız-diş sağlığı merkezlerinin performans esaslı çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, “Birinci basamağa gidilirse ödemelerin düşeceği şeklinde yanlış bir algı var. Hekim nereye giderse gitsin, ek ödemesini belirleyen çarpanı düzeltilir” diye konuştu.

HAZİRAN

Danıştaydan yeni karar

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin çocuk hematolojisi ile çocuk onkolojisi disiplinlerinin birleştirilerek yan dal olarak düzenleyen maddesi, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneğinin açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından iptal edildi.

Üniversitede şiddet!

Üniversite öğretim üyelerinin neredeyse tamamının (yüzde 90) üniversitede psikolojik şiddet davranışıyla karşılaştıkları, bu davranışları büyük oranda kendi yöneticilerinden ve çalışma arkadaşlarından gördükleri bildirildi.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nde yapılan değişiklikle, aile hekimliği muayenelerinde katılım payı kaldırıldı. Kurumlar tarafından muayene bedeli ödenmeyen durumlarda da katılım payı alınmayacak.

TUS’a girmeyen kardiyolog olamayacak

İç hastalıkları uzmanlarının Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ile 2 yıllık bir eğitim sonrası kardiyoloji uzmanı olabilmelerinin yolunu açan düzenlemenin iptali, kardiyologlar arasında memnuniyet yarattı. Türk Kardiyoloji Derneği, iç hastalıkları uzmanlarının kardiyoloji uzmanlığı da almalarından yana olduklarını belirterek, bunun TUS ile mümkün olması gerektiğini savunuyor.

Aile hekimine de sınıfına göre muamele

Sağlık Bakanlığı, yurt geneline yaymayı planladığı aile hekimliği uygulamasında bir dizi değişikliğe gidiyor. Aile hekimlerine verilen cari hizmet ödeneği, aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu sınıfa göre farklılık gösterecek. A, B, C, D ve E şeklinde kategorilere ayrılan merkezlerden A sınıfında hizmet veren merkeze 2 bin 700 TL’lik ödeneğin tamamı verilirken, diğer sınıflar için ödenek peyderpey azaltılacak. E sınıfı, söz konusu ödeneğin yarısını alacak. Aile hekimi uzmanlarının da maaşları yükseltilecek. Şu anda bir aile hekimi uzmanı aynı pozisyonda çalışan bir pratisyen aile hekimine göre 550 TL fazla ücret alıyor. Uzmanla pratisyen hekim arasındaki fark, asgari yüzde 50 oranında arttırılacak.

TEMMUZ

Tam Gün’e kısmi iptal

CHP tarafından açılan ve kamuoyunda “Tam Gün” yasası olarak bilinen Kanun’un bazı maddelerinin iptalini isteyen dava Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme, hekimlerin mesai saatleri dışında özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceğine karar verdi.

Danıştay, “muayenehaneler kapatılamaz” dedi

Tam Gün Yasası’nda Anayasa Mahkemesi’nin ardından bir karar da Danıştay aldı. Türk Tabipleri Birliğinin yaptığı başvuruyu karara bağlayan Danıştay, Sağlık Bakanlığının tam günle ilgili basın açıklamasının yürütmesini durdurdu. Basın açıklamasında, kamu kurumlarındaki hekimlerin muayenehanelerini 30 Temmuz’dan itibaren kapatmaları isteniyordu.

Ankara’da aile hekimliği başladı

Yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak aile hekimliği uygulaması Ankara’da başladı. Ankara genelinde toplam bin 247 aile hekiminin görev yapacağı pilot uygulamada her 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düşüyor.

Sağlık Bakanlığından “Doğu açılımı”

Sağlık Bakanlığı, 2003-2009 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 76 hastane, 245 sağlık ocağı açarak vatandaşın hizmetine sundu. Aynı bölgelere yapılan toplam sağlık harcaması ise 2 milyon 500 bin TL’ye ulaştı.

Sigarayı bırakmak isteyene bedava ilaç

Türkiye’de kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasından bu yana geçen süre içinde 700 binin üzerinde denetim gerçekleştirildiği, 33 bin 327 tutanak tutulduğu, 21 bin kişi ya da iş yerine cezai işlem uygulandığı belirtildi. Cezaların toplam tutarının 5.6 milyon TL olduğu kaydedildi.

AĞUSTOS

Özel muayenehanelere yeni standartlar

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre, muayenehane kapıları, asansör genişliği ve merdivenlerin basamak yüksekliğine yeni standartlar getirildi. Bununla hastanın sağlık kayıtlarının hastanın rızası dışında Sağlık Bakanlığına düzenli olarak gönderilmesi, sağlık hizmetinin niteliği gerektirmediği halde en az bir sağlık personelinin istihdam edilmesi gibi zorunluluklar getirilirken, Yönetmelik değişikliğinden önce açılmış olanlar da dahil olmak üzere, tüm muayenehanelere bu yeni koşullara uyum sağlamaları için bir yıl süre tanındı. Bu koşullara uygun hale getirilmeyen muayenehanelerin faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi.

Döner Sermaye Yönetmeliği değişti

Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliği göre aile hekimliği uygulamasına geçen illerde toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan tabiplerin ek ödemelerinde iyileştirme yapıldı. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, 112 çalışanlarının döner sermaye artışı sağlandı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzmanların ek ödemeleri arttırıldı.

Domuz gribi aşısına 33 milyon avro

Sağlık Bakanlığı, domuz gribi aşısıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Bakanlık, domuz gribi virüsüne karşı 6 milyon doz aşı alındığını, bunun 3 milyon dozunun kullanıldığını bildirdi. Aşılar için 33 milyon avro ödendi.

Genelge çıktı, acile ödediği parayı geri aldı

Acil sağlık hizmetleri ile ilgili yayımlanan genelge sonrası hastalar haklarını daha rahat aramaya başladı. Kreşte oynarken başını sandalyeye çarpan Ahmetcan ve ailesinin yaşadıkları da örnek olacak türden. Özel bir hastanenin aciline götürülen Ahmetcan’ın annesinden 80 lira fark ücreti alındı. Genelgeden haberdar olan baba hastaneyi uyarınca fark ücreti iade edildi.

EYLÜL

Öğrenci sayısında patlama

Tıp fakültesi taban puanları ve kontenjanları açıklandı. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde toplam 7 bin 950 öğrenci 67 tıp fakültesinde eğitim alacak. En yüksek taban puanla öğrenci alan fakülte, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesinin tam burslu programı oldu.


Meslekten men cezasında malpraktis damgası

TTB Yüksek Onur Kuruluna iki yıllık süre zarfında gelen dosyalarda, 130 hekim para, 40 hekim de meslekten men cezası aldı. Meslekten men cezası alan 40 hekimin 15’ine, “özen eksikliği, dikkatsizlik kusuru ile eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya kalıcı zarar vermek” gerekçesiyle 15 günden 3 aya kadar değişen sürelerde ceza verildi.

Muayenehane hekimlerinin gözü yargıda

Tam Gün Yasası’nın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından muayenehane açmayı zorlaştıran ve mevcut muayenehanelere yükümlülükler getiren Yönetmelik, TTB tarafından dava konusu edildi. Yönetmelik, kapı, asansör ve merdiven basamak ölçülerine yeni standartlar getiriyor. Tıbbi kayıtların Sağlık Bakanlığına gönderilmesini zorunlu tutuyor, en az 20 metrekarelik hasta bekleme odası zorunluluğu gibi birçok düzenleme içeriyor ve bu koşullara uymayan muayenehanelerin bir yıl sonunda kapatılmasını öngörüyor.

Özel hastaneler zincir oluyor

Özel sağlık sektöründe, zincir hastaneler dönemi başlıyor. Küçük sermayelerle kurulan sağlık işletmelerinin gerek piyasa koşulları, gerekse Sağlık Bakanlığının planlama kriterlerine uyum sağlamakta zorlandığı için yaşadığı zorlu süreç, zincir hastaneler seçeneğini ön plana çıkartıyor. Hastane sayısını arttırmak için Bilgi Sağlık Grubu da kolları sıvadı. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Aldan, mevcut iki hastanelerine dokuz hastane daha eklemeyi planladıklarını söyledi.

TTB’den mesai genelgesinin iptali için dava

Türk Tabipleri Birliği, sağlık personelinin yemek ve çalışma saatlerini düzenleyen genelgenin iptali için Danıştaya dava açtı. Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeyle “hastanelerde çalışan sağlık personelinin günlük çalışma süresinin 9 saate çıkarıldığı” ileri sürüldü.

İzmir’de hekime saldırı

İzmir’de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genç bir hekim, bir hasta yakını tarafından darp edildi. Hekimin kolu kırıldı. İzmir Tabip Odası, “Can güvenliğimiz için tıp eğitiminde savunma teknikleri mi öğretilmeli? Başhekimlikler polikliniklerde zırh mı dağıtmalı?” diye sordu.

EKİM

Tam Gün 2 bin istifa getirdi

Tam Gün Yasası’nın 30 Ocak 2010 tarihinde uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, 2 bin 192 doktor istifa etti. Buna karşın yine Yasa kapsamında daha önce emekli olan veya istifa eden doktorlardan 1534’ü bu süre içinde tekrar açıktan Bakanlık kadrolarına atandı.

Klinik şefleri rotasyona gitmeyecek

TTB tarafından açılan davayı karara bağlayan Danıştay, son yapılan sınavla klinik şefi ve şef yardımcısı olmaya hak kazanan hekimlerin, bir yıl süreyle geçici olarak daha alt bölgelerde görevlendirilmesini durdurdu.

Özel hastanelere yeni kurallar

Sağlık Bakanlığı, özel hastaneleri bir nebze ferahlatan değişikliklere imza attı. Buna göre, özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az 100 hasta yatağı bulunacak. Planlama Komisyonu’nun görüşüyle 50’nin altında olmamak kaydıyla 100 yatağın altında özel hastane açılabilecek. Hastane kadroları da hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak yatırım listesinde ilan edilecek.

Ruhsatlandırmada TDB’yi üzen karar

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe karşı Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)’nin, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte Danıştayda açtığı dava ret kararı ile sonuçlandı. Güzellik merkezleri ile ilgili yaşanan benzer sorunla ilgili mahkeme kararını emsal gösteren TDB, sonucu temyize taşıdıklarını açıkladı.


Sağlık Bakanlığında mesai sorunu yargıya taşındı

Tam Gün Yasası’yla kesintisiz sağlık hizmeti sunulan hastanelerde günlük 9 saat süren mesainin 8 saate inmesi beklenirken, bir genelge yayımlayan Sağlık Bakanlığı günlük mesainin başlangıç ve bitiş saatlerinin değişmeyeceğini, çalışanlara günde bir saat öğle tatili kullandırılacağını açıkladı. Sağlık-Sen, konuyu yargıya taşıdı.

Zorunlu sigorta tebliğine dava

Serbest hekimler ile sözleşmeli aile hekimlerinin zorunlu sigorta primlerinin tamamını kendilerinin ödemesini öngören düzenlemenin de yer aldığı Tebliğ’in bazı maddelerinin iptali istendi. Türk Tabipleri Birliği, Tıbbi Kötü Uygulamalarına İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in kimi maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açtı.

GSS yine ertelendi

Tüm nüfusun genel sağlık sigortası kapsamına alınmasına ilişkin hazırlıklarını tamamlayamayan SGK, düzenlemenin 2012 yılına ertelendiğini duyurdu.

Şanlıurfa’da “şiddete hayır” eylemi

Şanlıurfa Tabip Odasınca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için “Hekime Yönelik Şiddete Hayır” eylemi gerçekleştirildi. Şanlıurfa’da birbiri ardına yapılan saldırılarda, bir hekim hayati tehlike atlatmıştı.

KASIM

Performans puanları sil baştan

Performans sistemine dayalı ek ödeme puanları yeniden gözden geçirildi. Girişimsel İşlemler Listesi’nde bazı işlemlerin puanı artırılırken bazı işlemlerin puanı ise azaltıldı. Türkiye genelinde düşük ek ödeme alan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının yaptığı spesifik işlem puanları yüzde 7, genel cerrahi uzmanlarının yüzde 3, patoloji uzmanlarının yapmış olduğu spesifik işlem puanları yüzde 5 oranında artırıldı. Diş dolgu ve kanal tedavisi işlem puanları yüzde 20-30 oranında artırılırken, diş çekimlerinin puanları yüzde 14-20 oranında azaltıldı.

Akdağ yabancı hekim için ısrarlı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen yasa tasarısından son anda çıkarılan “yabancı hekimlerin Türkiye’de çalışmasına imkân tanınmasına” ilişkin düzenlemeyi yeniden gündeme taşımaya hazırlanıyor. Hekim ihtiyacı olduğu gerekçesiyle yabancı hekim tartışmasını tekrar gündeme taşıyan Akdağ, kısa vadede yurt dışından sağlık çalışanı getirilmesi gerektiğini, orta ve uzun vadede Türkiye’nin kendi personelini yetiştirmesi gerektiğini kaydetti.

Aile hekimliği ücretleri düşecek”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, aile hekimlerine ödenen yüksek ücretlerin sürdürülebilir olmadığını, ücretlerin 3 bin liraya kadar düşebileceğini söyledi. Aile hekimlerine ödenen ücretlerin aslında yüksek olmadığını, ama eşit olmayan bir ücretlendirme sistemi bulunduğunu dile getiren Bilaloğlu, “Şimdi verilen yüksek ücretlerin sürmeyeceğini herkes biliyor. Bakanlık, hekimlere vermeyi düşündüğü ücretin 3 bin, en fazla 4 bin lira olacağını dile getiriyor. Ancak bu da emekliliğe yansımayacaktır” dedi.

Performans geliyor, maaşlar düşebilir

2011 yılının Şubat ayından itibaren uygulanmaya başlayacak olan Tam Gün Yasası ile üniversite hastanelerinde performansa dayalı ek ödeme uygulamasına geçilecek. YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Tam Gün Yasası alınabilecek maaşlar konusunda bir tavan çiziyor. Öğretim üyelerinin çalışma yoğunluğu ne kadar artarsa artsın, tavana yaklaşmaları az branşta mümkün olacak. Genel için zor görünüyor” diye konuştu.

Devlet ve üniversite hastanelerinden ortak işletme modeli

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinin personel ve kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla “ortak işletme” uygulaması başlattıklarını söyledi.

En büyük yardım Hacettepe’ye

Bakanlar Kurulu kararıyla, borçlarının bir kısmını ödeyebilmeleri amacıyla üniversitelere para yardımı yapılacak. Buna göre, 22 üniversiteye toplam 380 milyon 723 bin TL tutarında yardım yapıldı. En büyük pay 144 milyon TL ile Hacettepe’ye verildi.

Aile hekimliği, en zorlu sınavını verecek

İstanbul, 1 Kasım’dan itibaren aile hekimliği uygulamasına geçti. Toplam 3 bin 645 aile hekiminin faaliyet göstereceği İstanbul’da, hâlâ bazı ilçelerde boşluklar olduğu bildirildi.

ARALIK

İptal sonrası Tam Gün yenileniyor

Anayasa Mahkemesi tarafından bazı maddeleri iptal edilen Tam Gün Yasası, yeni hazırlanan iki maddelik düzenleme ile hayata geçirilmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı yayınlanır yayınlanmaz harekete geçerek, yeni bir düzenleme hazırladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, sadece profesörler mesai saatleri sonrasında SGK ile sözleşmesi olmayan özel hastanelerde görev alabilecekler

Kısa dönem askerlik umudu

Milli Savunma Bakanlığına yazı gönderen Sağlık Bakanlığı, mecburi hizmeti bitmeyen hekimlerin askere alınmamasını istedi. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı olumlu yanıt verirse, Doğu ve Güneydoğu illerinde şark görevi yapan hekimler, askere çağırılmayacak. Ayrıca, hekimlerin kısa dönem askerlik yapması da planlanıyor.

Sezaryen oranı yüksek olan hekimleri rahatlatan karar

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği üyeleriyle görüşen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sezaryen oranı yüksek olan hekimlere uygulanan inceleme ve meslek içi eğitim görevlendirmelerini durdurdu.

Gerekçeli karar açıklandı

Başta hekimler olmak üzere üniversite kamuoyunun uzunca süreden beri beklediği Anayasa Mahkemesinin Tam Gün Yasası’nın bazı maddelerindeki iptal kararı ile ilgili gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli karar sağlık kamuoyu tarafından farklı yorumlanırken, kararda hem tam gün çalışma savunuldu hem de mesai saatleri dışında çalışmanın kısıtlanamayacağı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı ise gerekçeli karardan sonra, iptal edilen maddelerle ilgili kanun hazırlıklarına başladı. Yapılacak değişikliklerin Torba Yasaya yetiştirilerek, Ocak ayına kadar yasalaştırılması bekleniyor. Bakanlık yapacağı çalışmada, sağlık çalışanlarının döner sermayesine taban bir oran belirleyecek. Yasa çalışmasının ayrıntılarının bir iki hafta içinde netleşmesi beklenirken, meslek kuruluşları da gerekçeli karardan sonra yapılacak kanunlarla ilgili Bakanlığa uyarılarda bulundu.

Akdağ: “Muayenehane düzeni değişecek”

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Vatandaşımızın anasını, babasını, dedesini, ninesini, kız kardeşini sırtında muayenehanelere çıkarma dönemi artık bitmiştir. Buna tahammül edemeyiz. Anayasa’sında ‘sosyal devlet’ yazılı bir ülkede böyle bir düzen kabul edilemez. Bu düzen değişmiştir, değişecektir” dedi. Şubattan itibaren üniversite hastanelerinde özel muayene ve ameliyat ücreti alınamayacağını anımsatan Akdağ, “Bu sistemi tarihin çöplüğüne göndermek zorundayız” diye konuştu.

4 OCAK 2011 Bu haber 1280 kez okundu

EtiketlerHabere ait görsel bulunamamıştır.

Habere ait yorum bulunamamıştır. Yorum yazabilmek için üye girişi yapınız

Diğer Haberler

TÜM HABERLER
  • SON SAYI
  • KARİKATÜR
  • SÖYLEŞİ
  • Şehir hastaneleri hakkında düşünceniz nedir?