Editörden

  • Yazı Büyüklüğü A(-) A(+)
  • Paylaş

Daima tarihin önünde olmak

Yirmibirinci yüzyılda insanlığı nasıl bir geleceğin beklediğini tartışmaya başladığımızda öne çıkan iki başlık, bilişim ve sağlıktır. Bilişim ve haberleşme teknolojilerinde meydana gelen baş döndürücü gelişmelerin ekonomik ve sosyal yönleri ile birlikte beden ve ruh sağlımızı da doğrudan etkileyen yönleri bulunmaktadır. Bu teknolojilerin sağlığa doğrudan adaptasyonu ile ortaya çıkan gelişmeler de genetik, küresel ısınma, tanı ve tedavide meydana gelen yenilikler ile birlikte yeni hastalıklar ve yeni sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, tarım devrimi ve endüstri devriminden sonra gelen üçüncü dalga olan enformatik devriminin en fazla etkilediği alanların başında sağlık gelmektedir. Sağlık yapımız ve sağlık paradigmamızdaki mevcut yapıyı tanımlamak ve gelecekte bunların gideceği yönü kestirebilmek, günümüz sağlık planlayıcılarının en önemli görevlerinden birisidir. İşte, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi olan SD, bu çetrefilli yolda yürüyenlere yön göstermek, ışık tutmak ve en “sağlıklı” yolun bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla çıktığı yolculukta, 3. sayısına ulaşmış bulunuyor.

Artık sağlık davranışlarımızın oluşmasında sağlık eğitiminin rolünü tartışmaya başlıyoruz. Artık sağlıkta yetkin olabilmek için sahip olmamız gereken e-sağlık bilgilerine nasıl ulaşabileceğimizi ve bu bilgiler ile nasıl koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirip sağlığı teşvik edeceğimizi tartışıyoruz. Bir yandan ergonomi eğitimini ele alırken, bir yandan da çocuk gelişiminde babaların rolünü çağdaş anlamda tekrar gözden geçiriyoruz. Tüm bunları yapabilmek için ise, bir yandan daha iyi bir hekim eğitimi için klinik şeflerinin rolünü masaya yatırırken, bir yandan da yeni çıkan Sağlık Uygulama Tebliği’nin etkilerini tartışmaya açıyoruz.

Erdemli insan tariflerinden birisi de, insanların yanlışlarını düzeltecek kadar büyük, onlardan yararlanacak kadar akıllı ve onları düzeltecek kadar kuvvetli olmalarıdır. Yetkin insan, her gün başka insanların daha akıllı ve daha iyi olmasına çalışan ve aynı zamanda kendini de sürekli olarak daha akıllı ve daha iyiye götürmeye çalışan insandır. Bu dergide yer alan yetkin insanlar, yılların imbiğinden süzdükleri bilgi ve birikimlerini, başka insanların da hizmetine sunmayı görev bilen, bu esnada kendi yanlışlarıyla yüzleşmekten çekinmeyen ve onları düzeltecek kuvvete sahip olan insanlardır. Bu nedenle, dergide yer alan yazılar ve görüşler ile ilgili görüş, düzeltme ve eleştiri haklarının daima sabit olduğunu, hatta beklendiğini hatırlatmak isteriz. Böylece daha iyiyi ve daha güzeli, daha kolay bulabileceğimizi düşünüyoruz. Mevlana, “Noksanlarım kemalimin aynasıdır” diyor. Biz de noksanlarımızın bilinmesi ile olgunluğa erişeceğimize ve daha sağlıklı bir “sağlık düşüncesi”ne sahip olacağımıza inanıyoruz.

Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.

Haziran-Temmuz-Ağustos 2007 tarihli SD 3. sayıdan alıtılanmıştır.

  • SON SAYI
  • KARİKATÜR
  • SÖYLEŞİ
  • Şehir hastaneleri hakkında düşünceniz nedir?